Miljöpolicy

REHOBOT ROTEX AB med verksamhet i Partille är en legotillverkare av svarvade detaljer i dimensionerna Ø1,5-16mm.

Miljöfrågorna prioriteras på högsta ledningsnivå. Vi gör miljömässiga värderingar i vår verksamhet.

Våra nuvarande och framtida verksamheter kommer minst att följa gällande miljöstandarder - lagstiftningar och övriga miljökrav.

Vi arbetar med ständiga förbättringar hos oss och våra leverantörer genom utveckling av processer och produkter för att minimera resursanvändning och föroreningar till luft, mark och vatten.

Våra medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sina arbetsuppgifter på ett för miljön säkert sätt.

Joel Alexandersson
VD