Kvalitetspolicy

ROTEX AB med verksamhet i Partille är en legotillverkare av svarvade detaljer i dimensionerna Ø1,5-16mm.

Vi arbetar med att ständigt förbättra kvaliteten hos oss och våra leverantörer genom utveckling av processer och produkter.

Vi strävar efter att alltid uppfylla eller överträffa av oss definierade eller accepterade och bekräftade produktsäkerhetskrav, kundkrav/- önskemål på produkter och tjänster.

Detta sker genom att vi skapar en miljö som uppmuntrar alla anställda att eftersträva ständiga förbättringar av kvalitetssäkringsarbetet inom hela företaget.

I kontakter med våra kunder och leverantörer skall kvalitetsfrågor fokuseras.

Joel Alexandersson
VD