SSL-certifikat för säkrare hemsida

I takt med den ökade digitaliseringen i samhället förflyttas även fokus för kriminell aktivitet i hög utsträckning till den digitala arenan. Vem har inte fått skräppost, mottagit bedrägeri-mail eller råkat ut för bluffakturor? Några andra tillvägagångssätt som blivit allt vanligare på senare år är så kallad ransomware och kapning av hemsidor.

Vi har nyligen implementerat SSL-certifikat med högsta säkerhetsnivå, så kallade Extended Validation-certifikat på Rotex hemsida. När du ser vårt företagsnamn i adressfältet kan du därför vara säker på att sidan är säker och att anslutningen är krypterad.