ROTEX har en ny platschef

ROTEX nya platschef Joel Alexandersson började sin tjänst från den första mars. Joel har tidigare arbetat inom REHOBOT-koncernen som platschef för REHOBOT:s kinesiska dotterbolag.

Joel kommer därmed framöver att bli er huvudsakliga kontakt på företaget, och kommer att arbeta med offerter, försäljning och att utveckla företaget. Joel säger: ”Det första jag vill börja arbeta med är att förbättra företagets leveransprecision och att sänka ledtiderna. Som ett led i att möjliggöra detta planerar vi att investera i ytterligare nya maskiner under 2015, då företaget har en fortsatt hög beläggning när det gäller CNC-maskiner.”

Vi vill tacka Hans Andersson för hans tid på företaget och samtidigt önska honom allt gott i sin nya tjänst.

Se kontaktuppgifter till Joel Alexandersson